Chemisch reinigen

Chemisch-reinigenGevels gaan wij alleen chemisch reinigen als dit echt strikt noodzakelijk is en er geen ander alternatief mogelijk is. Wij willen immers vermijden om werken aan uw woning uit te voeren met producten die schadelijk zijn voor uw gezondheid en voor het milieu.

Vraag ons advies over gevelreiniging

Hoe gebeurt chemische reiniging?

Het product wordt aangebracht met een borstel of verneveld op de te reinigen gevels.

Na een inwerktijd van vijf minuten tot een halfuur, afhankelijk van het gebruikte product en de te reinigen oppervlakte, wordt alles met behulp van een hogedrukreiniger met voldoende water afgespoeld.

Mogelijk dient het oppervlak na de chemische reiniging geneutraliseerd te worden. De chemische reactie die in gang is gezet, kan namelijk ook na het spoelen nog actief blijven.

Net zoals bij andere agressieve methodes, is het belangrijkste voordeel weer de prijs. Gevelreiniging met chemische producten drukt de prijs, omwille van de lagere kostprijs van de gebruikte producten.

Op uw gezondheid en een leefbaar milieu staat echter geen prijs en daarom worden deze middelen alleen nog gebruikt wanneer er geen andere optie mogelijk is.

In welke gevallen moeten we dan chemisch reinigen?

Chemische reiniging Elke gevel die te vuil is om met biologische producten te reinigen.

Groen reinigen

Voor de meeste gevels bestaan er tal van goede alternatieven waarbij chemische producten overbodig worden:

Prijs gevelreiniging weten? Vraag hier meer informatie.