Biologisch reinigen

Biologisch-reinigen-gevelVoor het verwijderen van verf of graffiti op gevels en het reinigen van vervuilde bakstenen gebruiken wij volledig biologische producten. Deze gevelreinigers brengen geen schade toe aan het milieu en aan de te behandelen oppervlakten.

Het natuurlijke verweringsproces van gevels zal hierdoor bovendien niet versnellen.

Dit biologisch product:

  • is milieuvriendelijk
  • 100% biologisch afbreekbaar
  • veilig voor mens en omgeving
  • niet irriterend en onschadelijk voor de huid
  • heeft een schadeloze inwerking op materialen
  • bevat geen zuren of andere gevaarlijke stoffen
  • is niet bijtend, oplosmiddelvrij en niet ontvlambaar
  • Het VOC-gehalte (zie hieronder) is 0%, volledig conform de VOC-wetgeving van 2010, waarmee het aan de nieuwste milieunormen voldoet.

gevelreinigingVOC is de veelgebruikte Engelse afkorting voor VOS (Vluchtige Organische Stoffen). Vele van deze stoffen zijn synthetische oplosmiddelen die schadelijk zijn voor zowel de menselijke gezondheid als voor het milieu en de ozonlaag. Wij zullen het gebruik van deze stoffen mijden als er goede alternatieven bestaan.

  • Mag zeer sterk verdund worden en kan bij opvang opnieuw gebruikt worden.
  • Brengt geen schade toe aan eender welk oppervlak (hout, glas, plastic,...)

Duurzaam ondernemen

Door te kiezen voor deze technieken en producten, willen wij mee bijdragen aan een leefbare wereld voor onze kleinkinderen.

Bij Bjorn Gilissen zijn wij ons ervan bewust dat duurzaam ondernemen ook in de handen van kleine ondernemingen ligt. Bijgevolg nemen wij onze verantwoordelijkheid.