Voordeel BTW bij gevelrenovatie

Getagged met:
Geplaatst in: Gevelrenovatie, Herstellingswerken

Als u renovatie- en/of herstellingswerken aan uw woning laat uitvoeren, kan dat tegen 6 % btw (in plaats van 21 %). Deze fiscaal voordelige maatregel geldt voor renovatie- en herstellingswerken van een privéwoning, op voorwaarde dat:

  1. die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt als privéwoning. Voor gebouwen van gemengd gebruik waar het privégedeelte bijkomstig is in vergelijking met het beroepsgedeelte, bedraagt het btw-tarief 6 % voor werken uitgevoerd aan het privégedeelte en 21 % voor werken uitgevoerd aan het beroepsgedeelte. Wanneer het gaat om werken die aan het geheel van het gebouw worden uitgevoerd, wordt de factuur opgesplitst tussen 6 % voor het privégedeelte en 21 % voor het beroepsgedeelte (naar rato van het privé-gedeelte en van het beroepsgedeelte).
  2. die minstens 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik werd genomen. Dit is een tijdelijke maatregel die geldt tot 31 december 2010. Daarna zal de regel gelden dat de woning minstens 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik moet zijn genomen.
  3. een geregistreerde aannemer de werken uitvoert
  4. de werken rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden
  5. de renovatiewerken werken zijn die betrekking hebben op de woning zelf en die voldoen aan de voorwaarden

Meer gedetailleerde informatie over de voorwaarden en uitzonderingen van de btw van 6 % bij renovatie vindt u op de website van de FOD Financiën of in de brochure ‘Btw van 6 % voor de renovatie van uw woningen’. U kunt ook steeds terecht bij uw btw-controlekantoor.

Overigens kunnen ook bepaalde verblijfsinstellingen (bijvoorbeeld erkende bejaardentehuizen) het verlaagde btw-tarief bij verbouwingswerken genieten.

Meer weten over gevelrenovatie? Bezoek dan deze pagina!